Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że do 30 listopada 2017 r. trwa nabór tekstów do nowego, 32. (grudzień 2017) numeru “Kultury i Historii”.

Kolejny numer będzie miał temat przewodni: „Człowiek i świat w czasach postmedialnych”

Od co najmniej trzech dekad media elektroniczne szybko ewoluują, co dotyczy rozwoju już znanych lub pojawiania się całkiem nowych ich postaci. Postmedialność to idea w kulturze i sztuce powstała w latach 90. XX, podbudowana refleksją nie tyle nad jakimś pojedynczym medium, ale nad efektem całościowego oddziaływania mediów w globalnej i masowej skali. W proponowany tomie „Kultury i Historii” zapraszamy do dyskusji nad kondycją człowieka w hiperkonektywnym i transwersalnym świecie mediów, jak również do futurologicznej dyskusji nad efektem postępu technologicznego, być może zmierzającym do kolejnego medialnego paradygmatu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko w określonym powyżej terminie.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3