Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że do 30 września 2018 trwa nabór tekstów do nowego 34 numeru “Kultury i Historii”.

KiH 34/2018 (2)

Filtry kulturowe a ludzkie pragnienia – o wartościowaniu, dążeniach i moralności

Zaproponowana tematyka dotyczy porównania kulturowego filtrowania poglądów i kształtowania zachowań z niemieszczącymi się w danej konwencji wyborami, motywacjami lub celami, nierzadko występującymi jako niszowe lub kontrkulturowe. Tematyka, po pierwsze, dotyczy ograniczeń wolność zachowań, wypowiedzi, wartościowania, realizowania celów i potrzeb, ze względu na świadome lub nawykowe podporządkowanie się matrycom kulturowym i po drugie, ma pokazać i zdemaskować sytuacje, w których kulturowe ograniczenia stoją w sprzeczności, z możliwymi do zaakceptowania społecznie, wewnętrznymi dążeniami, mogącymi stać się źródłem wartościowego, nowatorskiego i uzasadnionego działania.

Proponujemy autorom przygotowanie projektów okładek do ich własnych artykułów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Numer 33 “Kultury i Historii” jest w trakcie opracowania redakcyjnego. Przypuszczalny termin publikacji to sierpień/wrzesień 2018.

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko w określonym powyżej terminie.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3