Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że do 30 kwietnia 2018 trwa nabór tekstów do nowego 33 numeru “Kultury i Historii”.

Kolejny numer będzie miał temat przewodni: „Hybrydy: cyborgi, transgenowce i zwierzliny”

Zapraszamy do udziału w kolejnym numerze „Kultury i Historii”, którego wiodącym tematem jest hybrydyzacja. Zamierzamy zbadać stan rzeczy związany z wszelkimi już powstałymi lub możliwymi do zrealizowania połączeniami pomiędzy różnego rodzaju bytami, w tym także z uwzględnieniem technologii. Proponujemy przyjrzeć się hybrydyzacji jako procesowi zmieniającemu i wzmacniającemu człowieka, także umożliwiającemu powstawanie nowych, niewytworzonych w procesie naturalnej ewolucji bytów, wzbogacanych nasz świat, lub jako procesu stwarzającego nieprzewidywalne zagrożenia.

Od tej edycji “Kultury i Historii” proponujemy autorom przygotowanie projektów okładek do ich własnych artykułów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Numer 32 “Kultury i Historii” jest w trakcie opracowania redakcyjnego. Przypuszczalny termin publikacji to luty 2018.

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko w określonym powyżej terminie.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3