Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Zapraszamy do udziału w kolejnym, jubileuszowym numerze „Kultury i Historii”. W tym roku mija 20. lat od powstania tego pierwszego w Polsce Internetowego czasopisma, stąd proponujemy otwartą, historyczno-przeglądową tematykę. Zapraszamy do napisania i nadsyłania artykułów, w których przeanalizowane zostaną w perspektywie akademickiej najbardziej znaczące dla nauki, kultury lub społeczeństwa wydarzenia zakorzenione w dwudziestoletniej przeszłości, mające wpływ również na dzisiejszą rzeczywistość, a może także na przyszłość. Niezależnie od tego można przesyłać teksty także na inne tematy.

Proponujemy autorom przygotowanie projektów okładek do ich własnych artykułów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko do 30 kwietnia 2021.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3