Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że tematyka nowego numeru zostanie ogłoszony we wrześniu 2015.

Do momentu ogłoszenia naboru redakcja nie przyjmuje tekstów do publikacji.

Do publikacji przyjmowane będą artykuły wyłącznie związane z tematyką numeru. Wymóg ten nie dotyczy recenzji i sprawozdań. Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3