Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że do 30 kwietnia 2020 trwa nabór tekstów do nowego 37 numeru “Kultury i Historii”.

KiH 37/2020 (1): Społeczeństwo cyborgów – ludzkość wzmocniona technologicznie

Zapraszamy do udziału w 37. numerze Czasopisma Naukowego „Kultura i Historia”, w którym proponujemy refleksje nad hybrydami: połączeniem tego, co biologiczne z niebiologicznym, nad wartością lub zagrożeniem technologicznego wzmocnienia poznawczego lub nad transgeniką. Liczymy na dyskusję nad już dzisiaj spotykaną cyborgizacją człowieka oraz nad zakresem jej społecznej akceptacji. W perspektywie cyborgizacji mogą pojawić się rozważania dotyczące wolności i prawa do tego rodzaju modyfikacji własnego physis i psyche, nie tylko np. ze względów medycznych, ale także z  niekoniecznie do końca zracjonalizowanych powodów, wynikających ze zwykłych, osobistych decyzji odnoście tego rodzaju zmian. Proponujemy dyskusję w otoczeniu wartości posthumanistycznych, w której tematem może być bioniczny człowiek, nowy obywatel gatunku ludzkiego.

Proponujemy autorom przygotowanie projektów okładek do ich własnych artykułów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko w określonym powyżej terminie.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3