Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że w dniach 09.01.2015 – 30.03.2015 można przesyłać na adres redakcji (kulturaihistoria[at]gmail.com) artykuły do nowego numeru czasopisma. Temat najbliższego (lipcowego) numeru KiH to:

Współczesne nurty badań w antropologii nowych mediów

Do publikacji przyjmowane będą artykuły wyłącznie związane z tematyką numeru. Wymóg ten nie dotyczy recenzji i sprawozdań. Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3