Kultura i Historia nr 15/2009

Krzysztof Księski
Gary Hamel, Bill Bren, „Zarządzanie jutra” – recenzja

zarzadzanie_jutra.jpg

Współczesny świat, funkcjonujący w epoce globalizacji oraz gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii, stał się miejscem zmieniającym się w tempie i skali dotąd niespotykanym. Ta dynamika powoduje, że wszelkie prawidła dotyczące jakiejkolwiek dziedziny życia wymagają weryfikacji. Gwałtownie zmieniające się warunki życia, przemiany kulturowe, migracje sprawiają, że potrzebne są nowe – skuteczniejsze recepty na problemy związane ze zwykłym funkcjonowaniem w nowoczesnym społeczeństwie. Zarządzanie i organizacja jako zjawiska społeczne również podlegają ciągłym i głębokim zmianom. Odpowiedzią na ten fakt jest książka Gary`ego Hamela „Zarządzanie jutra”, która ukazała się w maju 2008 roku nakładem lubelskiego wydawnictwa Red Horse.

Istotą rozważań autora jest innowacyjne podejście do zarządzania. Nie chodzi tu jednak o propozycję wprowadzenia kilku „sprytnych sztuczek”, które okażą się efektywne, ale o kompleksowe podejście do zarządzania organizacją, które zmieni całkowicie jej kulturę, a wymiernym tego efektem będzie większa wydajność organizacji oraz zadowolenie jej członków. Dzięki innowacji zarządzania, jak twierdzi Hamel, można osiągać większe sukcesy w dużej mierze dlatego, że członkowie organizacji funkcjonują w innej, przyjaznej dla nich rzeczywistości. Będą aktywnymi i kreatywnymi osobami, z pasją pracującymi dla organizacji, a nie znudzonymi i otumanionymi wykonawcami poleceń. Tkwi w tym przełomowa siła, pozwalająca z sukcesem utrzymać się na rynku.

Autor proponuje trzy kierunki rozwoju innowacji, ku którym należy podążać w XXI stuleciu. Są nimi: wyraźna akceleracja tempa przemian strategicznych, upowszechnienie innowacji jako zjawiska naturalnego oraz stworzenie w pełni satysfakcjonującego środowiska pracy, co zachęci skutecznie pracowników do większych starań.

W celu wprowadzenia powyższych zmian Hamel proponuje wyróżnienie czterech poziomów innowacji gwarantujących sukces ustawionych wobec siebie hierarchicznie. Pierwszym, znajdującym się najniżej w tej piramidzie, jest innowacja operacyjna, która polega na obniżaniu kosztów i zwiększaniu szybkości działań przy zachowaniu ich dotychczasowego charakteru. Drugim w omawianej strukturze jest innowacja produktu (usługi), polegająca na znajdowania sfer działalności nowatorskich, którymi nikt się nie zajmuje. Trzecim rodzajem innowacji jest innowacja strategii. Jej kwintesencją jest prowadzenie działalności w zupełnie inny, nowatorski sposób, przy pomocy nowego modelu podejścia do rynku, sprzedaży, dystrybucji, promocji itd. Na samym szczycie piramidy Hamela znajduje się innowacja zarządzania, polegające na całkowicie odmiennym podejściu do organizacji pracy w firmie: kontroli, motywacji, podejmowania decyzji itd.

Autor wymienia firmy, które w XX stuleciu wprowadziły przełomowe technologie zarządzania. Wśród nich znalazły się np. General Electric, Procter & Gamble, Toyota czy Visa. Dzięki innowacyjnemu zarządzaniu zapewniły sobie trwałą przewagę nad konkurentami. Mimo tych znanych przykładów większości podmiotów brakuje innowacyjnych rozwiązań; działają według tradycyjnych i skostniałych procedur, które nieefektywnie funkcjonują w nowej rzeczywistości. Hamel przekonuje nas, że firmy potrzebują odważnych i nietuzinkowych innowatorów. Obecny model zarządzania – skoncentrowany na kontroli i wydajności – przestaje się sprawdzać w świecie, w którym sukces zależy od elastyczności i kreatywności. Autor, dokonując szczegółowej analizy dotychczasowych barier utrudniających odnalezienie się firm w XXI wieku, pokazuje, jak zostać innowatorem zarządzania.

Wybitny teoretyk biznesu, za jakiego uważany jest Hamel, nie poprzestaje na akademickich wywodach. Swoje wnioski opiera na analizach firm o światowej reputacji i ogromnych sukcesach, takich jak: Google, IBM czy Toyota. Są one doskonałym zobrazowaniem efektów niekonwencjonalnych metod zarządzania; przekazują wskazówki i inspiracje do własnych poszukiwań.

Z całości lektury przebijają: fachowa wiedza i praktyczne umiejętności autora. Nie jest to więc efektowny poradnik dla amatorów zarządzania, ale poważna i profesjonalnie przygotowana książka o innowacyjnym zarządzaniu organizacją.

„Zarządzanie jutra” napisane jest bardzo przystępnym językiem, nie silącym się na naukowy socjolekt, jeśli do precyzyjnego przekazania treści wystarczy mniej sformalizowany język. Prowokuje do zadawania pytań, inspiruje do poszukiwań, wreszcie pozwala skonfrontować efekty wysiłku intelektualnego czytelnika z rzeczywistymi realiami.

Gary Hamel ma świadomość, że zarządzanie nie jest almanachem sprawdzonych przepisów, lecz systemem nieustannej innowacji, który pozwoli odnosić długofalowe sukcesy tylko ciągle ewoluującej firmie. Książki Hamela, w tym najsłynniejsze – „Leading the Revolution” i „Competing for the Future” – pojawiają się na listach bestsellerów i są tłumaczone na wiele języków. Po lekturze „Zarządzania jutra” należy przypuszczać, że ta pozycja również spotka się z gorącą reakcją środowisk branżowych i wzbudzi wiele dyskusji.

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji

Creative Commons 2.5
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
-Na tych samych warunkach 2.5 Polska

——————————————————————————————–

Comments are closed.