Archive for the 'In English' Category

Alicja Kędziora The letters of Helena Modjeska and Sir Henry Irving Prezentowana korespondencja obejmuje listy Heleny Modrzejewskiej (1840–1909) do Henry’ego Irvinga (1838–1905) w latach 1880–1900. Korespondencja jest tematycznie różnorodna, w większości została napisana w czasie pobytu i gościnnych występów aktorki w angielskiej stolicy (1880–1882, 1885) i jest świadectwem roli towarzyskiej, społecznej i zawodowej, jaką Modrzejewska odgrywała w ówczesnym Londynie. Zarazem publikowane tutaj listy są […]

Abstrakt Michaił Bakhtin, rosyjski filozof, myśliciel i semiotyk przenosi uwagę z „langue”  na „parole”, czyli zwraca szczególną uwagę na nie na teoretyczny, systematyczny aspekt języka a na jego praktyczne użycie w prociesie mowy. Zainteresowany dialogicznością języka, osadza go w historycznym, społecznym i kulturalnym kontekście. Artykuł analizuje sposób w jaki można aplikować teorię dialogizmu Michaiła Bachtina […]

Abstrakt Artykuł omawia historię pojęcia wspólnoty wirtualnej od lat dziewięćdziesiątych XX wieku aż do dziś. Powstałe jako wyrażenie potoczne, spopularyzowane przez dziennikarzy i entuzjastów nowego medium, w krótkim czasie stało się ono centralnym punktem naukowej refleksji nad kulturowymi aspektami internetu, szczególnie w ramach nauk społecznych, w których pojawiły się dziedziny cyberantropologii i cybersoscjologii. W ostatniej […]