Archive for the 'Recenzje' Category

Współczesność zakochała się w cyfrowych danych: każdego dnia bezmiar obrazów, filmów i tekstów pojawia się na rozsianych po całym świecie serwerach. Wydaje się, że jest to idealna sytuacja dla badaczy kultury ostatnich kilkunastu lat (przecież Internet to bardzo, jeżeli nie najbardziej, istotny wyznacznik „ducha czasów”). Wystarczy – w ramach wstępnego rozeznania – użyć wyszukiwarki, a […]

Pojawienie się literatury hipertekstowej związane jest bezpośrednio ze zmianami, jakie dokonały się w kulturze w ostatnich dziesięcioleciach. Rozwój massmediów oraz Internetu, a także pojawienie się nowych nośników informacji sprawiły, że jest ona o wiele bardziej popularna i coraz częściej staje się przedmiotem współczesnych badań literackich i kulturoznawczych. Hipertekst jest bardzo interesującą, wciąż ewoluującą formą komunikatu tekstowego. Stanowi […]

Okres ostatnich kilkudziesięciu lat w historiografii zachodniej to ciąg nieustających dyskusji nad jej podstawami i kierunkami dalszego rozwoju. Owym dyskusjom ciągle towarzyszyło słowo: kryzys. Dokładnie 40 lat temu ukazała się słynna Metahistory Hydena White’a, która podważyła wiele pewników obowiązujących na gruncie Clio. Stała się ona następnie impulsem do ożywionych debat nad twórczością historyków, a także […]