Archive for the 'Robocze' Category

  Abstrakt: Rok 1854 zakończył okres izolacji Japonii. Wkrótce po podpisaniu układów z mocarstwami do kraju kwitnącej wiśni tłumnie zaczęli przybywać podróżnicy. Pozostawili oni po sobie wiele zapisków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują wspomnienia E. Romera, A. Bellessorta, P. Sapiehy, G. Weullressa, R. Demalas, R Kiplinga oraz E. Fraissienta. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie […]

                Anthropologist point out that the past, including its material manifestations and products (e.g. places and objects), is in a dialectical relation to the present. As a consequence, the past offers us a set of signs, metaphors, symbols and other narrations on which we build myths and create pictures demanded by society at […]

  Abstrakt: Celem pracy jest zaproponowanie nowego, osadzonego w kontekście społecznym i politycznym spojrzenia na wielowątkowe malarstwo nieznanego w Polsce artysty, George’a Tookera, którzy tworzył od lat 40-stych XX wieku. Wybrane dzieła artysty analizowane są tutaj jako dystopijny obraz Stanów Zjednoczonych. Istotnym jest przede wszystkim kontekst Zimnej Wojny i wojny w Wietnamie. Traktuję historię tego […]