Archive for the 'Sprawozdania' Category

W dniach 6-7 listopada 2010 w Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers miała miejsce konferencja Chevalerie et religiosité (XIIe-XIIIe siècles). Organizacją i prowadzeniem tej sesji zajmowali się M. Aurell i C. Girbea. Na początku obrad, aby nieco dokładniej oddać tematykę referatów, organizatorzy zaproponowali niewielką zmianę w tytule konferencji, który ostatecznie przyjął brzmienie Chevalerie […]

Abstrakt Niniejszy tekst stanowi sprawozdanie z międzynarodowej konferencji “Heritage 2010. Heritage and Sustainable Development”, która odbyła się w dniach 22-26 czerwca 2010 w Portugalii. Autorka skupiła się na wyeksponowaniu kluczowych problemów badawczych oraz praktycznych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, a obecnych na arenie międzynarodowej. Abstract This text is an review from the international conference „Heritage […]

FRONT is an abbreviation for the Forum of Talks on New Theories. Since February 2009 a group of PhD students in the Pedagogy Institute at the University of Szczecin has been realizing a scientific project. This project involves organizing scientific meetings addressed to a wide range of students, PhD students senior lecturers and professors as […]