Archive for the 'Tłumaczenia' Category

„Kultura i Historia” nr 11/2007 Murray Newton Rothbard „Społeczność bez państwa” (fragmenty) Murray Newton Rothbard (1926-1995) – amerykański ekonomista i filozof polityczny, jeden z czołowych przedstawicieli Szkoły austriackiej, współpracownik Ludwiga von Misesa. Autor tysięcy artykułów – publikował m.in. w „The Quarterly Journal of Austrian Economics”, „Review of Austrian Economics”, „Journal of Law and Economics”, „Cato […]

Kultura i Historia nr 12/2007 Karl R. Popper O źródłach wiedzy i niewiedzy Tekst oryginalnie opublikowany w: Philosophon Agora, Koło Naukowe Filozofów UMCS, Lublin 1980 Tłumacznie: Janusz Jusiak Publikacja za zgodą tłumacza A więc prawda sama wypływa na jaw… B. Spinoza Każdy człowiek nosi ze sobą kryterium (…) odróżniania (…) prawdy od pozoru. J. Locke […]

Kultura i Historia nr 12/2007 Paul Feyerabend Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie [*] Tekst oryginalnie opublikowany w: K. Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, „REALIZM – RACJONALNOŚĆ – RELATYWIZM” 4, Lublin 1986, s. 292-307. Z języka angielskiego tłum. Janusz Jusiak. Publikacja za zgodą tłumacza. ABSTRACT The role of science in contemporary society […]