Archive for September, 2007

„Kultura i Historia” nr 12/2007 Robert Łyczek Fragmenty z filozofii nauki Profesor Izydory Dąmbskiej ABSTRAKT Fragmenty z filozofii nauki Profesor Izydory Dąmbskiej to opracowanie porządkujące i analizujące wybrane wątki z filozofii nauki, dotyczące m.in. limitacji metody nauk przyrodniczych oraz wyników jej stosowania. Kwestia ta jest istotna, jeśli zaakceptujemy współczesną postscjentystyczną postawę (wraz z poglądami żywionymi […]

Kultura i Historia nr 12/2007 John Z. Sadler The rhetorician’s craft, distinctions in science and political morality Jest to komentarz polemiczny do artykułu T. Szasza – „Secular humanism and scientific psychiatry”. ABSTRACT In his response to Szasz’s Secular Humanism and Scientific Psychiatry, the author considers the use of rhetorical devices in Szasz’s work, Szasz’s avoidance […]

Kultura i Historia nr 12/2007 Derek Bolton What’s the problem? A response to „Secular humanism and scientific psychiatry” Jest to komentarz polemiczny do artykułu T. Szasza – „Secular humanism and scientific psychiatry”. ABSTRACT Notwithstanding the interest and importance of Szasz’s position, it neglects the phenomena, the real problems which take people to the clinic seeking […]