Author: Andrzej Radomski

Magdalena Lachman: Literackie aktywacje przestrzeni miejskich – nowa arteria komunikacyjna czy ślepy zaułek estetyki?

Literature in the City – a New Path to Reactivating Urban Space Or a Dead-end Road of Aesthetics? The article describes a variety of possible ways in which literature makes itself present within the space of the city. It assumes…

Aleksandra Łukaszewicz: Wybrane wątki pragmatyczne, ontologiczne i estetyczne w filozoficznej analizie obrazów miejskich

Selected pragmatic, ontological and aesthetic issues in philosophical analysis of urban images Key words: pragmatism, environmental aesthetics, aesthetic engagement, aesthetic experience, event,  visuality, intentionality Abstract: In the following article I aim to reflect on selected pragmatic, ontological and aesthetic issues,…