Tag: Internet

Grzegorz Nowak – Konsekwencje globalnego dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu a problem własności intelektualnej

Kultura i Historia nr 12/2007 Grzegorz Nowak Konsekwencje globalnego dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu a problem własności intelektualnej Konferencja “Internet – problemy prawne” odbyła się dnia 2 grudnia 1998 r. w Auli Collegium Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie…

Grzegorz D. Stunża – Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany i współpracy. Kultura edukacyjnego daru

Kultura i Historia nr 12/2007 Grzegorz D. Stunża Nowe internetowe narzędzia edukacyjnej wymiany i współpracy. Kultura edukacyjnego daru Tekst napisany na bazie referatu wygłoszonego podczas konferencji „Społeczne konteksty rozwoju internetu. Implikacje dla edukacji”, która odbyła się drugiego czerwca 2006 w…

Eben Moglen – The dotCommunist Manifesto

Kultura i Historia nr 12/2007 Eben Moglen The dotCommunist Manifesto Eben Moglen urodził się w 1956 roku. Jest profesorem prawa oraz historii prawa w Columbia University. W 2003 roku otrzymał nagrodę The EFF Pioneer Award. W 2005 roku założył organizację…