Tag: Przedruki

Robert Piłat – Lęk i królestwo możliwości

Kultura i Historia nr 12/2007 Robert Piłat Lęk i królestwo możliwości Tekst oryginalnie opublikowany w: Res Publica, 10, 1998. Publikacja za zgodą autora. Lęk jest niepodobny do innych doznań, ponieważ jego przedmiot się ukrywa. Spostrzeżenia, słuchanie mowy, odczucie niezadowolenia, czy…

Stanisław Hanuszewicz – Krytyczna recepcja Kantowskich “Krytyk”: Peirce i Popper

Kultura i Historia nr 12/2007 Stanisław Hanuszewicz Krytyczna recepcja Kantowskich “Krytyk”: Peirce i Popper Tekst oryginalnie opublikowany w: Pytania i perspektywy transcendentalizmu: w dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta, red. Andrzej J. Noras, Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006 (Prace Naukowe Uniwersytetu…