„Kultura i Historia” nr 11/2007

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

Kultura i Historia numer 11/2007

Przedmowa

Oddajemy w Wasze ręce jedenasty numer Kultury i Historii. Ten mały jubileusz świadczy, że formuła naszego pisma spotkała się z zainteresowaniem i odzewem ze strony środowiska naukowego oraz tych wszystkich, których interesuje ta sfera ludzkiej działalności.

Postawiliśmy na internetowy i multimedialny charakter naszego czasopisma. Owa decyzja nie była wyrazem naszej ekstrawagancji. Ostatnie pięć lat tylko umocniło w nas przekonanie o fundamentalnych zmianach jakie zachodzą na naszych oczach i które zostały spowodowane przez cyfrową technologię. Rzeczywistość cyfrowa stała się faktem! Przenika ona wszystkie sfery naszego życia i zmienia nasz świat! Do tej nowej cyberkultury musi dostosować się społeczność akademicka. Naukę (zwłaszcza humanistykę) i wszelką inną działalność wiedzotwórczą można uprawiać poza murami Akademii. Wydaje się, że nauka przenosi się do Internetu. Zmienia to jej charakter, sposób tworzenia i rozpowszechniania jej wyników. Rodzi się nowa formuła działalności wiedzotwórczej. Teraz każdy może kreować wiedzę o świecie. Wiedza staje się informacją, a człowiek zaczyna żyć w świecie informacji, którą się wymienia z innymi.

Multimedialne, internetowe czasopismo staję sie więc elementem nowej rzeczywistości – rzeczywistości cyfrowej i nowym elementem działalności wiedzotwórczej.

Jedenasty numer Kultury i Historii wprowadza wiele zmian: szatę graficzną, układ strony, nowe działy i nową formułę funkcjonowania. Pragniemy aby nasze/Wasze pismo było także częścią naukowego portalu, który Wam proponujemy.

Andrzej Radomski, redaktor naczelny

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Andrzej R a d o m s k i,
Czy kulturoznawstwo ma przyszłość? (od kulturoznawstwa jako nauki do kulturoznawstwa jako postnauki)

Aneta K a m i ń s k a,
Kategoria pokolenia w badaniach nad społeczeństwem i kulturą

Jakub S k i t e k,
Człowiek i paradygmat

Alina S t a n a s z e k,
Niezbędni „zbędni” – czyli o ewolucji postaw wobec ubóstwa i ubogiego

Barbara W y b a c z,
Potwory i S-ka

Stefan B l a n k e r t z,
Fabryka Posłuszeństwa: Krytyka Przymusowej Edukacji Państwowej

Stefan B l a n k e r t z,
Dlaczego nie można znaleźć wolności w świecie, który nie jest wolny?

Marcin M a ł e k,
Rosja jak „Dzika Bela” (Rosja nie oczywista)

Aleksandra J a ł o s z y ń s k a,
Alternatywne modele –literackie- męskości: U-ROK (2005) GEJOWSZCZYZNY

Weronika W. P r u c h n i k,
Oniryczne światy fotografii otworkowych Bethany de Forest

Weronika W. P r u c h n i k,
Portrety – świadectwa jedności psychofizycznej. Autoportrety – imaginacyjna i lustrzana fotografia osobowości

Tłumaczenia / Translation

Chuck H a m m i l l,
Od kuszy do kryptografii, czyli psucie państwu szyków przy pomocy techniki

Murray Newton R o t h b a r d,
„Społeczność bez państwa” (fragmenty)

Frédéric B a s t i a t
„Rząd”

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Agata P a k u ł a,
Recenzja książki Romana Nowackiego „Duszniki Zdrój”

Radosław B o m b a,
Netokracja, czyli bit określa świadomość

Krzysztof Księski
„Gdzie jest człowiek” – recenzja książki Zygmunta Baumana – „Szanse etyki w zglobalizowanym świecie”

Przemysław Z o n i k,
Recenzja książki „Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice, wspomnienia wiersze”