„Kultura i Historia” nr 15/2009

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

“Kultura i Historia” nr 15/2009

Drodzy Internauci

Oddajemy w Wasze ręce kolejny, piętnasty już numer Kultury i Historii. Ten skromny jubileusz skłania do kilku refleksji. Kiedy startowaliśmy z naszym pismem, a był to rok 2001, elektroniczne czasopisma naukowe były jeszcze w powijakach. Obecnie trudno jest już bez nich wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie praktyki naukowej. Stały się one integralnym składnikiem pejzażu naukowego. Imponuje nie tylko wciąż zwiększająca się ich liczba, ale przede wszystkim świadomość ogromnych korzyści, jakie są/mogą stać się udziałem tych wszystkich, którzy korzystają z tego sposobu komunikowania się i wymiany informacji. Czasopisma elektroniczne stały się częścią nowego zjawiska jakim jest tworzenie się świata Informacjonalizmu, a w jego ramach: sieciowego uprawiania nauki. Czasopisma elektroniczne były forpocztą tego nowego sposobu działalności naukowej. Ci wszyscy, którzy z nich korzystali, a przede wszystkim w nich publikowali mogli przekonać się zaletach i fantastycznych możliwościach tej nowej nauki – określanej coraz częściej: nauką 2.0. Wymieńmy kilka z nich – tych najbardziej rzucających się w oczy: 1) nieograniczona objętość publikowanych tekstów, 2) możliwość zamieszczania publikacji multimedialnych, 3) natychmiastowe zamieszczenie na witrynie, 4) niskie koszty, 5) możliwość dotarcia do nieograniczonej liczby czytelników, 6) możliwość wszechstronnej oceny przez liczne grona internautów czy nieustająca konwersacja wszystkich ze wszystkimi, w której nie liczą się stopnie naukowe, pełnione funkcje czy dotychczasowe doświadczenie – tylko kreatywność, pomysły i wyobraźnia.

Dynamiczny rozwój elektronicznych czasopism i komunikacji sieciowej stwarza nadzieję na kolejny skok jakościowy w nauce. A stać się nim może idea: wirtualnej nauki! Wirtualna nauka to kolejny krok w rozwoju nauki 2.0. Podstawowym miejscem uprawiania nauki staje się siec internetowa. W tej wirtualnej rzeczywistości nie tylko już publikujemy, szukamy informacji czy konsultujemy się, lecz także: 1)eksperymentujemy (korzystając z różnych symulatorów), 2) urządzamy pokazy dla internautów, 3) odbywamy konferencje (np. w Second life), 4) wspólnie omawiamy, komentujemy i realizujemy projekty badawcze, 5) na bieżąco udostępniamy wyniki swych dociekań. Internauci mogą wtedy śledzić poszczególne etapy badania – od narodzin pomysłu po jego finalizację, a nawet w nich uczestniczyć!

Te, z konieczności, wyrywkowe przykłady ukazują ogromne możliwości sieciowej, wirtualnej nauki. Pozostaje wyrazić nadzieję, że już wkrótce stanie się ona codziennym elementem praktyki naukowej – tak jak stały się nim elektroniczne czasopisma – z pożytkiem, zarówno, dla samych uczonych, jak i społeczeństwa, które przecież ich/nas utrzymuje.

red. nacz. prof. dr hab.Andrzej Radomski

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Milena Gucma, Joanna Nawój-Połoczańska
Konsekwencje przemian ustrojowych – wybrane aspekty. Oświata i migracje zagraniczne w latach 1989 – 2008

Katarzyna Łęk
Arturiańsko-celtyckie oblicza przestrzeni w cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego

Robert Łyczek
O pojęciu „parafrazy”

Emilia Jakubowska
Między imperium, ludem ludów i przyjaciółmi Moskalami – próba lektury postkolonialnej III części Dziadów Mickiewicza

Piotr Niewęgłowski
Porównawcza nauka o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Współczesny rys krytyczny i próba reinterpretacji

Joanna Orłowska
„Ten Inny” Ryszarda Kapuścińskiego w pedagogice międzykulturowej

Monika Pawłowska
Samokształcenie – kluczowa kompetencja pracownika XXI wieku

Agnieszka Skrobas
Sztuka i antywartości w kręgu radykalnego performance

Anna Stypuła
Chorzy na ciele, chorzy na duszy, chorzy na płeć. Płeć kulturowa i biologiczna w medycynie drugiej połowy XIX w.

Marcin Telicki
Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury

Piotr Wasyluk
Antropologizacja dziejów – miejsce człowieka w dziejach (między fatalizmem a woluntaryzmem historycznym)

Wywiady/ Intervievs

Kiedy myśl ostrzy słowo. O pisaniu i jego związku z intymnością. – Z Krystianem Lupą rozmawia Szymon Uliasz

Recenzje / Noty Recenzyjne / Reviews

Radosław Bomba
Jak badać gry komputerowe? Recenzja książki Fransa Mäyrä pt. „An Introduction to Game Studies. Games In Culture”

Krzysztof Księski
Gary Hamel, Bill Bren, „Zarządzanie jutra” – recenzja

Kronika / Chronicle

Ewa Pogorzała
Sprawozdanie z Ogólnopolskej Konferencji Naukowej – Podkarpacie. Język – Literatura – Kultura