“Kultura i historia” nr 30/2016

logo1

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале
“Kultura i Historia” nr 30/2016

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

Aleksandra Łukaszewicz
Wybrane wątki pragmatyczne, ontologiczne i estetyczne w filozoficznej analizie obrazów miejskich

Agnieszka Gralińska-Toborek
Nowy Stary Rynek w Łodzi – nieudane miejsce

Magdalena Lachman
Literackie aktywacje przestrzeni miejskich – nowa arteria komunikacyjna czy ślepy zaułek estetyki?

Magdalena Borowska
Dźwięk i zapach w przestrzeni miejskiej; w poszukiwaniu nowych rozwiązań

Bogusław Dziadzia
Doświadczanie, katalogowanie. Kulturalny prekariusz wobec estetycznych wymiarów sztuki w przestrzeni miejskiej

Paulina Sztabińska
Dwie performatywne strategie aktywizacji przestrzeni miejskiej (na przykładzie wybranych prac Joanny Rajkowskiej)

Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Stary Rynek w Łodzi – miejsce bez aksjologicznej tożsamości. Klasyczne jakości estetyczne jako potencjał transfiguracyjny

Angelika Lasiewicz-Sych
Kreacja miejsc a forma otwarta: problem aktywnej percepcji w architekturze

Jakub Petri
„Hello My Name is..”. Performatywny wymiar vlepki

Urszula Lisowska
Sztuka (w) przestrzeni miejskiej a kształtowanie emocji politycznych. Perspektywa rozumnej psychologii moralnej Marthy Nussbaum

Maria Popczyk
Estetyka miasta-obrazu. Wprowadzenie

Jakub Robaszkiewicz
Malarstwo i  urbanistyka – krytyczne interwencje obrazu

Małgorzata Nieszczerzewska
Miejska eksploracja. Aktywacja bez interwencji?

Alicja Głutkowska-Polniak
Moda jako przejaw miejskiego stylu życia

Mateusz Salwa
Ogród w mieście i estetyka ekologiczna

Piotr Schollenberger
Odwracalność przeznaczenia – estetyka przestrzeni Shusaku Arakawy

Elżbieta Staniszewska
Przestrzeń miejska a  wspólnota; przypadek Radomia

Barbara Głyda-Żydek
(Nie)zrównoważony rozwój miasta na przykładzie Zabrza

Konrad Chmielecki
Zdarzenia wizualne i bioobrazy we współczesnych miastach. Wizualne aktywności estetyczne w przestrzeni miejskiej jako efekt ataków terrorystycznych, biowładzy i biopolityki

Anna Wójcik
Ogrody chińskie: Bramy ogrodu – bramy percepcji