„Kultura i Historia” nr 6/2004

banner Czasopisma Kultura i Historia

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

„Kultura i Historia” nr 6/2004

artykuły i rozprawy / articles and treatises

Bogusława B u d r o w s k a,
Szklany sufit, czyli co blokuje kariery kobiet

Radoslaw B o m b a,
Podział płci w społeczeństwie Azteków

Bożena C z e k a ń s k a – M i r e k,
Jaka jesteś Marianno?

Kinga F r e l i c h o w s k a,
“Historia o” w chmurze intertekstualnej

Agnieszka G a j e w s k a,
Utopie antropologiczne w dyskursie feministycznym pierwszej i drugiej fali

Mateusz J. H a r t w i c h,
Męczennica czy imperatorka? ‘Polonia’ a kobiece alegorie narodowe w sztuce europejskiej XIX i XX wieku

Mariola H o s z o w s k a,
Kobiety w podręcznikach historii ojczystej XIX stulecia. Uwagi metodologiczne

Ewa H y ż y,
Legalizacja małżeństw osób tej samej płci (Dylematy w kulturze zachodniej)

Monika K s i e n i e w i c z,
Specyfika polskiego feminizmu

Elżbieta P a k s z y s,
Człowiek uniwersalny vs. człowiek partykularny, w perspektywie filozofii różnicy i równości płci/rodzaju

Viktoria P o l l m a n n,
Rakovsky, Puah: My Life as a Radical Jewish Woman. Memoirs of a Zionist Feminist in Poland. Ed. and with an introd. by Paula E. Hyman. Transl. from the Yiddish by Barbara Harshav with Paula E. Hyman. Bloomington and Indianapolis: Indiana Univ. Press 2002. XI, 204 S.

Krzysztof T o m a s i k,
TOLERANCJA DLA WYBRANYCH antyfeminizm w polskiej prasie w latach 1999 – 2002

Krzysztof T o m a s i k,
Polskie reżyserki filmowe1919-2002