„Multimedialna historia Polski na tle Europy 950-1991” (Andrzej Radomski)

Kultura i Historia nr 1/2001

Andrzej Radomski
Multimedialna historia Polski na tle Europy 950-1991

Wydawnictwa multimedialne coraz częściej wkraczają do nauki i dydaktyki. Pojawia się coraz większa liczba encyklopedii, słowników i podręczników przydatnych do studiowania i uczenia się poszczególnych przedmiotów. Dzięki wydawnictwu WSiP otrzymaliśmy profesjonalną i niczym nie ustępującą zachodnim multimedialną syntezę – w tym przypadku: dziejów Polski zredagowaną na płycie CD. Jest to pierwsza tego typu synteza Historii Polski jaka pojawiła się na naszym rynku. Jest ona autorstwa kilkudziesięciu znakomitych polskich historyków – reprezentujących różne dziedziny historiografii. W zamierzeniach ma to być przede wszystkim „podręcznik” dla licealistów i studentów. Może być ona także przydatna dla fachowców profesjonalnie zajmujących się dziejami naszego kraju, jako że treść tego opracowania znacznie przekracza materiał wymagany programem szkoły średniej czy nawet studiów wyższych.

W przeciwieństwie do niektórych wcześniejszych opracowań tego typu syntez (np. czteropłytowych Dziejów Cywilizacji Optimusa Pascala z 1999 r.) nie ma ona charakteru encyklopedycznego. Składa się ona z czterech zasadniczych części: I) właściwej części historycznej, II) zbioru map, III) testów oraz IV) indeksu. Część pierwsza (co wcześniej nie było spotykane) nie została podzielona na tradycyjne epoki typu średniowiecze czy czasy nowożytne – tylko została rozbita na mniejsze przedziały czasowe. Składają się na nią teksty historyków przedstawiające węzłowe problemy każdego okresu historycznego. Należy zaznaczyć, że ukazane zostały tu zagadnienie nie tylko polityczne, lecz także społeczne, gospodarcze i kulturowe. Do tego wszystkiego zostały dołączone teksty źródłowe. Część II zawiera „aktywne” mapy ukazujące zmiany granic państwa polskiego na przestrzeni dziejów. Część III obejmuje testy sprawdzające wiedzę. Składają się one z dwóch zbiorów: a) zawierających pytania dotyczące wszystkich epok, b) obejmujących pytania odnoszące się do wybranego tylko okresu historycznego. Indeks z kolei zawiera zbiór zdjęć, filmów czy muzyki z poszczególnych dziedzin i okresów historycznych (czyli kolejne „teksty źródłowe”). Zawartość poszczególnych części można kopiować do schowka bądź innych plików.

Korzystanie z tej multimedialnej historii Polski nie stawia przed użytkownikiem jakichś specjalnych wymagań sprzętowych. Wystarczy komputer wyposażony w procesor Pentium 100, minimum 16 MB RAM, CD-ROM x 4, karta graficzna 800×600 Hi-Color.

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji
Creative Commons 2.5 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne

——————————————————————————————–