Tag: gender

Karolina Anna Rosiejka: Georgia O’Keeffe: kobieta, chłopczyca, dandyska.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Teks poświęcony jest artystycznemu wizerunkowi amerykańskiej malarki Georgii O’Keeffe i jego związkom z jej twórczością oraz recepcją tejże. Analizie poddana zostaje autokreacja imagu jaki i proces jego stwarzania przez Alfreda Stieglitza, opiekuna i…

Monika Bobako: Gender jako technologia kolonialnej władzy? Afrykańska krytyka zachodniego feminizmu jako inspiracja do feministycznej autorefleksji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Tekst jest dyskusją wokół książki Oyèrónké Oyěwùmí z roku 1997 The Invention of Women. Making an African Sense of Western Gender Discourse. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób krytyka zachodnich dyskursów feministycznych…

Maria Adamczyk – Konformizm czy bunt? Analiza fenomenu anoreksji z perspektywy badań nad płcią kulturową

Streszczenie Artykuł eksploruje zagadnienie anoreksji pod kątem powiązań pomiędzy kobiecą cielesnością a ograniczeniami w sferze publicznej i w dokonywaniu  wyborów dotyczących stylu życia. Kulturowy przekaz uwzniośla szczupłe ciało czyniąc je gwarantem lepszego, szczęśliwego i pełnego doznań życia, same kobiety zaś,…