Tag: history of science

Bartosz Kaluziński: The debate on Galileo. Was the telescope a turning-point in the Copernican Revolution?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Artykuł jest zestawieniem poglądów dwóch wielkich filozofów i historyków nauki – Paula Feyerabenda oraz Thomasa Kuhna. Porównane zostały stanowiska obu tych autorów dotyczące roli jaką odegrał Galileusz w trakcie przejścia od systemu Ptolemeusza…