Tag: KiH18

Wojciech Górczyk, Demitologizacja i remitologizacja Graala w kulturze masowej XX w.

Abstrakt Legenda o Graalu od wieków inspirowała poetów i wszelkiego rodzaju twórców. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji samego pojęcia „Graal” oraz przedstawienie zależności pomiędzy demitologizacją a współczesną remitologizacją jego średniowiecznej legendy. Niniejszy tekst stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego…

Agnieszka Caban, Koniec wędrówki – specyfika okresu osiedlania wędrownych Romów w Polsce po 1952 roku.

Cyganie/Romowie są ludem koczowniczym, przybyłym z północno-zachodnich Indii. Przeszłość tego narodu kryje wiele tajemnic. Przez długi czas nic o Cyganach nie wiedziano, o tym skąd pochodzą oraz jaki kraj reprezentują. Obecnie są w prawie każdym zakątku świata. Jednak zasadniczym aktem…