Tag: Michał Piepiórka

Michał Piepiórka: Wartość realizmu. Rola kategorii realizmu w wartościowaniu tekstu telewizyjnego przez widzów serialu Moda na sukces

Abstrakt: W pierwszej części tekstu przywołuję szereg teorii realizmu, dzięki którym analizuję postawy widzów względem odczucia realizmu serialu Moda na sukces. Wymieniam, które elementy wpływają na zaburzenie realistycznego odbioru, a które staja się łącznikiem serialu z rzeczywistością. W rezultacie konstatuję,…

Michał Piepiórka – Stwarzanie dokumentu. Dyskursywne praktyki dokumentalizacji serialu „W11 – Wydział śledczy”

Abstrakt Choć serial „W11-Wydział Śledczy” określany jest najczęściej jako dokudrama, jego analiza wykazuje, że nie spełnia on wymogów gatunku. Aby poznać przyczynę takiego a nie innego zaklasyfikowania tytułu, należy przyjrzeć się praktykom dyskursywnym stosowanym przez jego twórców i nadawców. W…