Tag: Nowe media

Jakub Nowak – Globalne usieciowienie aktywizmu: nowe media a rozwój nowych ruchów społecznych

Abstrakt Celem tekstu jest odpowiedź na pytanie, jakie są kierunki i dynamika procesu, nazwanego przez autora artykułu globalnym (transnarodowym) usieciowieniem aktywizmu, a także jaki udział w owym procesie ma czynnik technologiczny – nowe media będące materialną infrastrukturą i jednocześnie przestrzenią…

Tomasz Żaglewski – Autor „rozproszony”? Pytanie o kategorię twórcy

Abstrakt: W artykule podjęta zostaje próba wyodrębnienia kategorii „autora” w odniesieniu do współczesnych seriali telewizyjnych – tzw. quality series. Wychodząc od klasycznych definicji filmoznawczych, autor stara się prześledzić stosowalność owych kategorii nie tylko w stosunku do samych tekstów serialowych, ale…

Sidey Myoo – Zapośredniczone emocje (z cyklu „Immersyjne refleksje”)

Istnieje przekonanie, że związki międzyludzkie i ekspresja emocji, które powstają w wyniku kontaktu elektronicznego, nie są prawdziwe, że są pozbawione szczerości, i że takie kontakty są mniej znaczące niż te, nawiązywane w świecie fizycznym, a co za tym idzie, że…