Tag: Od Pacmana do Lary Croft. Jak badać postać w grach wideo?

Sonia Fizek: Od Pacmana do Lary Croft. Jak badać postać w grach wideo?

Abstrakt Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do badań nad postacią w grach komputerowych. W pierwszej części dokonuję przeglądu najczęściej stosowanych perspektyw badawczych, które można podzielić według pięciu kategorii, definiujących postać w grze (postać jako funkcja, siła sprawcza, sztuczna inteligencja, ikona genderowa…