Tag: Paul Feyerabend

Bartosz Kaluziński: The debate on Galileo. Was the telescope a turning-point in the Copernican Revolution?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt Artykuł jest zestawieniem poglądów dwóch wielkich filozofów i historyków nauki – Paula Feyerabenda oraz Thomasa Kuhna. Porównane zostały stanowiska obu tych autorów dotyczące roli jaką odegrał Galileusz w trakcie przejścia od systemu Ptolemeusza…

Paul Feyerabend – Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie

Kultura i Historia nr 12/2007 Paul Feyerabend Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie [*] Tekst oryginalnie opublikowany w: K. Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, „REALIZM – RACJONALNOŚĆ – RELATYWIZM” 4, Lublin 1986, s. 292-307. Z języka angielskiego…