Tag: pozytywna dyskryminacja

Beata Pietkiewicz-Pareek: Polityka pozytywnej dyskryminacji Dalitów w Indiach.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt Artykuł ten przedstawia problematykę polityki pozytywnej dyskryminacji w Indiach, czyli preferencyjnego traktowania upośledzonych grup społecznych takich jak: kasty rejestrowane (SCs), plemiona rejestrowane (STs) i inne grupy społecznie upośledzone (OBCs). Polityka pozytywnej dyskryminacji ma na…