Tag: prawo pracowe

Andrzej Adamski – Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian

Andrzej Adamski Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian Streszczenie: Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera analizę specyfiki internetu jako medium oraz fenomenu cyberprzestrzeni i różnych propozycji rozwiązań prawnych w tym zakresie. Część druga…