Tag: prosument

Ewa Gulik: Konsument, prosument, produser transformacja podmiotu wymiany rynkowej w społeczeństwie sieci

Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zmian w postrzeganiu podmiotów wymiany rynkowej. Prosty podział na konsumentów i producentów przeszedł w ostatnich latach ewolucję poprzez model prosumpcji do produsage. Modyfikacja terminologii odzwierciedla wzrost znaczenia jednostek w procesie wymiany, nakreślając proces uniezależniania…