Tag: Wojciech Górczyk

Wojciech Górczyk, Demitologizacja i remitologizacja Graala w kulturze masowej XX w.

Abstrakt Legenda o Graalu od wieków inspirowała poetów i wszelkiego rodzaju twórców. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji samego pojęcia „Graal” oraz przedstawienie zależności pomiędzy demitologizacją a współczesną remitologizacją jego średniowiecznej legendy. Niniejszy tekst stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego…

Wojciech Górczyk – Ślady recepcji legend arturiańskich w heraldyce Piastów czerskich i kronikach polskich.

Wojciech Górczyk Ślady recepcji legend arturiańskich w heraldyce Piastów czerskich i kronikach polskich. Abstrakt. Polska heraldyka jest mało znana w Europie, dlatego wielu europejskich specjalistów w tej dziedzinie uważa, że poza Anglią smok nie występuje w heraldyce władców. Taką opinię…

Wojciech Górczyk – Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej.

Kultura i Historia nr 16/2009 Wojciech Górczyk Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej Abstrakt Celem artykuły „Elfy – Istoty fantastyczne w mitologii nordyckiej” jest próba odpowiedzi na pytanie, kim były istoty nazywane w języku staronordyckim Álfar? Odpowiedź na to…