Kultura i Historia nr 35/2019(1)

O Czasopiśmie | About the Journal | О Журнале

  Kultura i Historia nr 35/2019(1)
„Inna i Inny” – o światopoglądach, stylach życia, odmienności płciowej oraz…? 

Cover, Editors, Table of Contents (PDF)

Artykuły i Rozprawy / Articles and Treatises

 

Duchowe spotkania i rozterki

 

 1. Magdalena Miryn
  Ruch non-duality w Polsce. Kulturoznawcza analiza nowego ruchu religijnego
   
 2. Joanna Gołębiewska
  Pamiętnik „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry – dzieło literackie czy źródło historyczne?
 3. Magdalena Karlikowska-Pąsiek
  Światopogląd księcia Lwa Myszkina a proces komunikacji z innymi bohaterami. Sceniczna adaptacja Idioty w reżyserii Norberta Rakowskiego
 4. Włodzimierz Borysiak
  Dramaturgia A. Czechowa na scenach polskich teatrów we Lwowiew czasie I wojny światowej
 5. Marta Smoleń-Sidyk
  ”The Monstrum Band”: intrygująca koprodukcja białostockiej Grupy Coincidentia i Teatru Lalki i Aktora ”Kubuś” w Kielcach
 6. Olga Pohl
  Textile industry in Imperial Japan and Western influence on Japanese clothing
 7. Artur T. Wiśniewski
  Gwardia Królewska w Powstaniu Kościuszkowskim 1794

Wyobcowane/i, porzucone/i, napiętnowane/i

 

 1. Adrian Mróz
  Inność a Tożsamość: Estetyka mężczyzn w obliczu toksycznej męskości
 2. Katarzyna Najmrocka
  „Hidźry – piętno odmienności i boska ambiwalencja. O indyjskiej trzeciej płci”
 3. Rafał Orzechowski
  Buraku we współczesnej Japonii – wpływ stosowania kategoryzacji społecznej na życie ludzi z grupy burakumin
 4. Edyta Nowak
  „Żydowski problem”. Żydzi na łamach niemieckich przewodników po Lublinie z czasu drugiej wojny światowej
 5. Włodzimierz Nikitenko
  Ukraińska Dywizja Waffen SS „Hałyczyna”

Recenzje

 1. Mateusz Napiórkowski
  Recenzja książki: P. Pawlak, Cyfrowa kultura masowa a kultura polityczna społeczeństwa informacyjnego w perspektywie teorii kultury, Poznań 2018
 2. Paulina Litka
  Recenzja: Jacek Szymala, Film – Historia – Turystyka, Kraków 2016, ss. 185