Redakcja

Redaktor Naczelny:

dr hab. Andrzej Radomski, Prof. UMCS

Redaktor naukowy:

Sidey Myoo (Prof. dr hab. Michał Ostrowicki)

Redaktor tematyczny:

Kamil Stępień

Redaktor techniczny:

Marta Kostrzewa

Redaktor językowy:

Denis Gornichar

Korekta język polski:

Katarzyna Łęk

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Funkcję zastępcy redaktora naczelnego w latach 2008-2016 pełnił

dr Radosław Bomba

Współpraca:

Anna Shvets, Piotr Niewęgłowski, Jarosław Przychoda, dr hab. Andrzej Stępnik, Piotr Wojcieszuk, dr hab. Marek Woźniak,

Autor logo:
mgr Sebastian Zonik

KONTAKT

Adres redakcji:

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze
„Stara Humanistyka”, piętro III, pok. 331
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

E-mail:

andrzejradomski64@hotmail.com