Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Informujemy, że do 30 kwietnia 2019 trwa nabór tekstów do nowego 35 numeru “Kultury i Historii”.

KiH 35/2019 (1): „Inna i Inny” – o światopoglądach, stylach życia, odmienności płciowej oraz…?

Zaproponowana problematyka dotyczy światopoglądów społecznych, w których separuje się różnego rodzaju odmienności: kulturowe, światopoglądowe oraz wynikające z orientacji seksualnej. Brak zrozumienia i akceptacji dla takich osób nierzadko rodzi antagonizmy, redukując wielopostaciową naturę człowieka do głównych, społecznie akceptowanych postaw. Odbywa się to kosztem tych Innych, którzy nie są uznawani społecznie. Celem publikacji jest pokazanie wartości współistnienia człowieka w jego różnorodności, wyzbycia się obcości oraz redukowania negatywnych relacji.

Proponujemy autorom przygotowanie projektów okładek do ich własnych artykułów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko w określonym powyżej terminie.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3