Strona powitalna

Nabór tekstów do nowego numeru Kultury i Historii

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do 39 numeru „Kultury i Historii”, którego wiodącym tematem jest przemiana. Inspiracją dla tej tematyki były zmiany, jakich doświadczaliśmy w ostatnim roku, gdy przemianom podlegały utarte zwyczaje i zachowania, zarówno jeśli chodzi o dosłowne mechanizmy tkwiące w rzeczywistości, jak i osobiste nawyki, działające na poziomie mentalnym. Szybkość i konieczność zmian mogła wydać się opresyjna, zakłócając porządek codzienności, nierzadko burząc dobrze działający system, jak i mogła wydać się niezwykłym doświadczeniem „przepychając” codzienną, zwyczajową aktywność np. do sieci.

Proponujemy autorom przygotowanie projektów okładek do ich własnych artykułów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie tekstów na adres: andrzejradomski64@hotmail.com

Redakcja przyjmuje teksty do publikacji tylko do 30 kwietnia 2021.

Osoby zainteresowane publikacją na łamach KiH prosimy o zapoznanie się z zakładką Dla autorów, w której określone są wymogi formalne tekstów.

Z powodu dużej ilości napływających do nas artykułów informujemy, że będziemy odpisywać jedynie osobom, których teksty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Redakcję i pozytywnie przeszły proces recenzji naukowej.

Autor artykułu może także zaprojektować okładkę dla swojego tekstu, który zostanie opublikowany jako osobny plik PDF. Możliwe jest również przesłanie wybranej ilustracji znajdującej się w wolnym dostępie (np. pobranej ze strony www.unsplash.com), wówczas prosimy o podanie źródła, z którego został pobrany plik graficzny. W przypadku nie przesłania żadnej grafiki redakcja umieści dowolnie wybraną przez siebie ilustrację na okładkę dla artykułu.

Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych tekstów.

logo3