Archive for the 'Robocze' Category

III Polski Kongres Estetyki

Tuesday, October 17th, 2017

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie! III Polski Kongres Estetyki: Media, Nowe Media czy Post-Media Sztuki? Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Zakład Historii i Teorii Sztuki Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Zakładu Historii i Teorii Sztuki Wydziału malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. A także na […]

Choć emersja jest pojęciem stosunkowo nowym to pozwala na wyznaczenie interesujących wątków w analizie gier wideo. Piotr Kubiński, autor tego pojęcia, definiuje elementy emersyjne jako „(…) te czynniki, które zwracają uwagę na zmediatyzowany status akcji” (Kubiński, 2014, 161). Stanowią one przeciwieństwo immersji, czyli poczucia zapośredniczenia w wirtualnym świecie – pojęcia od dawna powiązanego z grami […]

  New model of communication culture.  In this article there is presented situation of contemporary communication. Today has to face the challenge of the Internet and computing culture. People live in two worlds: a real one where it is difficult to go about without using modern technologies, and a virtual one created by these technologies. […]