Archive for the 'Sprawozdania' Category

W dniach 17-18 kwietnia 2012 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (UJ) zorganizowało konferencję naukową Nauka 2.0: więcej niż Internet, w której miałem przyjemność uczestniczyć w charakterze prelegenta (zob. film poniżej). Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia wskazuje, że Polska akademia nareszcie zaczyna dostrzegać i próbuje zrozumieć swoją rolę w społeczeństwie ery web 2.0. Już pierwsze wystąpienie […]

Wstęp Naszą motywacją do napisania poniższego tekstu były doświadczenia z konferencjami naukowymi z ostatnich lat. Obok zadowolenia i satysfakcji z uczestnictwa często pojawiało się rozczarowanie i niedosyt. Właśnie te ostatnie odczucia motywowały nas do zorganizowania konferencji „Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji”, która odbyła się w Toruniu w grudniu zeszłego roku[1]. Choć trudno tu, […]

1 grudnia 2011 roku w Toruniu odbyła się konferencja pt: ”Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji”. Jej organizatorami byli dr Filip Nalaskowski, dr Mirosław Zientarski i dr Dagna Dejna z Wydziału Nauk Pedagogicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W zamierzeniach organizatorów adresowana była do pedagogów, socjologów, filozofów, politologów, czyli do „wszelkiej maści badaczy […]