Archive for the 'Wywiady' Category

„Stasi to trauma wielu Niemców, wśród nich kilku pisarzy” Pieśniarz i pisarz Stephan Krawczyk w rozmowie z Krzysztofem Okońskim Wywiad ze Stephanem Krawczykiem został przeprowadzony 02.12.2010 po koncercie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie artysta przebywał na zaproszenie Katedry Germanistyki, Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Bydgoszczy oraz niemieckiego Instytutu ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą. Pieśniarz i […]

Kazimierz Krzysztofek jest profesorem socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i wiceprezesem Fundacji Pro Cultura. Członek europejskiej sieci instytutów badań nad kulturą i centrów informacji o kulturze (CIRCLE), ekspert Open Society Institute w Budapeszcie, członek Komitetu Prognoz PAN Polska 2000 Plus. Pod koniec lat 80. odbywał studia podoktorskie w Massachusetts Institute of Technology […]

Z członkiem Międzyzakładowej Komisji Strajkowej w Szczecinie, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Stanisławem Wądołowskim rozmawia Agnieszka Koźlarek Agnieszka Koźlanek: Jak zaczął się Pański udział w Strajku w Szczecinie? Stanisław Wądołowski: Wróciłem z urlopu 18 sierpnia wieczorem. Dowiedziałem się, że w stoczni trwa strajk, a mój wydział, szefostwo techniczne właściwie nie bierze w nim udziału, ponieważ […]