Grzegorz Zawistowski – Konferencja: 1-3 grudnia 2000 r. w Ciążeń koło Konina

„Kultura i Historia” nr 2/2002

W dniach 1-3 grudnia 2000 r. w Ciążeniu koło Konina odbyło się zorganizowane przez ośrodek poznański spotkanie historyków historiografii i metodologów historii. W zamyśle inicjatorów (Wojciech Wrzosek, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki, Grzegorz Dominiak) miało ono przede wszystkim skonsolidować uczestników oraz pomóc w podjęciu, pewnych ważnych wspólnych przedsięwzięć.

Akcentowanie potrzeby wspólnych działań wykraczało poza właściwą podobnym spotkaniom li tylko pustą retorykę. W głównej mierze zadecydowała o tym bolesna dla całego środowiska strata dwóch niekwestionowanych liderów – Jerzego Topolskiego i Andrzeja Feliksa Grabskiego. Motyw ten w ciągu całego spotkania przewijał się wielokrotnie przyjmując różne formy – od wspomnień przyjaciół po plany edytorskie dotyczące nieukończonych dzieł.

Innym bardzo ważnym wątkiem była ocena potencjału badawczego i dydaktycznego środowiska. Przypomnijmy, że spotkanie odbywało się w okresie starań akredytacyjnych oraz zmian w programach studiów historycznych. W tej części przedstawiciele poszczególnych ośrodków dokonywali swoistej autoprezentacji, której stałą składową były min. informacje o charakterze kadrowo-organizacyjnym. Zdobyciu pełnych danych, ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju, służyć miała ankieta opracowana i zaprezentowana przez prof. Jerzego Maternickiego z Rzeszowa.

Przy takim profilu spotkania niewiele czasu pozostawiono na wygłaszanie referatów. Te jednak, które znalazły się w programie spotkały się z dużym zainteresowaniem audytorium. Tradycyjnie już chyba największą dawkę intelektualnego fermentu zaaplikował słuchaczom prof. Andrzej Zybertowicz z Torunia.

Dzięki sprawnej organizacji oraz “konkluzywnemu” charakterowi obrad w podsumowaniu znalazło się kilka ważnych inicjatyw – głównie edytorskich. Wszyscy byli też zgodni, iż podobne spotkania powinny odbywać się częściej, najlepiej cyklicznie.

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji
Creative Commons 2.5 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne

——————————————————————————————–