Andrzej Radomski – Konferencja założycieli: Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

KiH nr 2/2002

W dniu 9 listopada 2001 roku odbyła się w Poznaniu konferencja, której głównym celem było powołanie do życia: Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Dodatkowo, odbywała się ona w ramach obchodów 70-tej rocznicy urodzin Prof. Jerzego Kmity i 25 rocznicy działalności Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości (w sumie ponad 30 osób) byli dyrektorzy i przedstawiciele wszystkich ośrodków kulturoznawczych w Polsce: Poznania, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Katowic i Lublina.

Po otwarciu obrad przez Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa UAM Prof. Jacka Sójkę – głos zabrał pierwszy dyrektor tego ośrodka dr Krzysztof Kostyrko, który przedstawił okoliczności powstania Instytutu oraz pierwsze lata jego działalności. Następni mówcy – Profesorowie: Kaczmarek i Sójka przedstawili dalsze losy Instytutu (jego największe osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne i organizacyjne) – aż po dzień dzisiejszy.

Następnym punktem obrad było: powołanie do życia i przygotowanie wniosku rejestracyjnego konstytuującego: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – jako reprezentanta i rzecznika całego środowiska polskich kulturoznawców. W końcu, sformułowano postulat do MEN o wyrażenie zgody na nadawanie przez placówki kulturoznawcze i rady wydziału: stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.

Po przedyskutowaniu najważniejszych kwestii związanych z rejestracją i zasadami funkcjonowania Związku – uczestnicy konferencji przenieśli się na poznańską starówkę, gdzie obrady były dalej kontynuowane.

W trakcie tej części spotkania dyskutowano o czekającej wszystkie ośrodki kulturoznawcze, kształcące studentów, procedurze akredytacyjnej. Ustalano zasady akredytacji oraz (wstępnie) robiono przymiarki do składu komisji. Wreszcie, rozmawiano o standaryzacji procesu kształcenia na studiach kulturoznawczych.

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji
Creative Commons 2.5 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne

——————————————————————————————–