Tag: Grzegorz Zawistowski

Grzegorz Zawistowski – Historia i teoria społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000, ss. 225 (recenzja)

„Kultura i Historia” nr 2/2002 Chciałbym odnotować pojawienie się polskiego przekładu książki Petera Burke’a Historia i teoria społeczna. Jej autor, zainspirowany “interdyscyplinarną” atmosferą Uniwersytetu Sussex, pokusił się o przedstawienie ciekawszych przedsięwzięć badawczych powstałych na styku historiografii z innymi dyscyplinami społecznymi…

Grzegorz Zawistowski – Konferencja: 1-3 grudnia 2000 r. w Ciążeń koło Konina

„Kultura i Historia” nr 2/2002 W dniach 1-3 grudnia 2000 r. w Ciążeniu koło Konina odbyło się zorganizowane przez ośrodek poznański spotkanie historyków historiografii i metodologów historii. W zamyśle inicjatorów (Wojciech Wrzosek, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki, Grzegorz Dominiak) miało ono…