Tag: Historiografia

Krzysztof Karczewski – Recenzja: Paweł Brudek „Afryka Wschodnia 1914 – 1918″

W polskiej historiografii tematy związane z afrykańskimi frontami I Wojny Światowej, a w zasadzie z wszystkimi pozaeuropejskimi, cieszą się słabą popularnością i pojawiają się tylko w monografiach poświęconych całemu konfliktowi[1]. Pewnym światełkiem w tunelu i pierwszą pozycją traktującą o tym…

Agata Zysiak – Historie w historii – zanim awangarda stanie się kanonem

Abstrakt Prezentowany tekst jest próbą prześledzenia zmian, jakie zaszły w historiografii w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Przedstawia on dwa przeciwstawne obozy ścierające się ze sobą w toku rozwoju dyscypliny – tradycyjne oraz „niestandardowe” podejście do uprawiania historii. W drugim wymienionym obozie…

Piotr Niewęgłowski – Porównawcza nauka o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Współczesny rys krytyczny i próba reinterpretacji.

Kultura i Historia nr 15/2008 Piotr Niewęgłowski Porównawcza nauka o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Współczesny rys krytyczny i próba reinterpretacji. „…strategia zerwania i zamknięcia nie jest dobrym wyjściem. Jakież więc pozostaje rozwiązanie? Spotkanie, poznanie, dialog? To już nie tylko propozycja, to…