Tag: Pojęcia

John Z. Sadler – The rhetorician’s craft, distinctions in science and political morality

Kultura i Historia nr 12/2007 John Z. Sadler The rhetorician’s craft, distinctions in science and political morality Jest to komentarz polemiczny do artykułu T. Szasza – „Secular humanism and scientific psychiatry”. ABSTRACT In his response to Szasz’s Secular Humanism and…

Thomas Szasz – Secular humanism and “scientific psychiatry”

Kultura i Historia nr 12/2007 Thomas Szasz Secular humanism and “scientific psychiatry” Thomas szasz urodził się w roku 1920. Jest emerytowanym profesorem psychiatrii State University of New York Health Science Center in Syracuse. Jest jednym z twórców ruchu antypsychiatrycznego. W…

Tomasz Tokarz – Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej

„Kultura i Historia” nr 8/2005 Tomasz Tokarz Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej Uprawianie historii postrzegane jest często jako żmudny proces rekonstruowania faktów w wyniku skrupulatnych badań źródłowych. Gromadzenie informacji jest jednak tylko częścią pracy historyka. Konieczne jest uporządkowanie posiadanych…