Liliana Kozak: Impuls

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe

impuls, inspiracja, twórczość

Bibliografia

1. Ascott, Roy; 2007, Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness, Berkeley: University of California Press.
2. Bachelard, Gaston; 1998, Poetyka marzenia, przeł. i oprac. Leszek Brogowski, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
3. Celiński, Piotr; 2012, Mindware. Technologie dialogu, Lublin: Wydawnictwo WSPA.
4. Dewey, John; 1975, Sztuka jako doświadczenie, tłum. Andrzej Potocki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
5. Jelewska, Agnieszka; 2012, Sensorium: eseje o sztuce i technologii, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
6. Jung, Gustav, Carl; 2011, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, przeł. Robert Reszke, Warszawa: Wydawnictwo KR.
7. Kluszczyński, Ryszard; 2010, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
8. Richard, Shusterman; 2010, Świadomość ciała: dociekania z zakresu somaestetyki, Kraków: Universitas.

Biogram

Liliana Kozak, absolwentka malarstwa II st. WA UMCS, doktorantka w Zakładzie Estetyki WFiS UMCS w Lublinie, zainteresowania naukowe: teoria sztuki współczesnej, estetyka pragmatyczna, neuroestetyka, enaktywizm, transhumanizm, fizyka kwantowa. Publikacje m.in.: Sztuka współczesna – nowe miejsca, „Kresy”2008, nr 73–74, Performance i odbiorca, „Kra” 2012, Wirtualna semantyka miasta „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Poetica” vol. 2: „Dawne i nowe poetyki miejskie”, Kraków 2014, członek ZPAP w Lublinie.
Kontakt: alfair8@o2.pl