Krzysztof Mazur: Medialność geolokalizacji

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe
GPS-art, interactive, sztuka
Bibliografia
1. Burnham, Jack; 1970, The Aesthetics of Intelligent Systems in On the Future of Art, New York: Viking Press, ss. 95-122.
2. Celiński, Piotr; 2013, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
3. Certeau, de Michel; 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków: WUJ.
4. Donner, Jonathan; Ling, Rich; 2009, Mobile Phones and Mobile Communication, Oxford: Polity Press.
5. Gawrysiak, Piotr; 2008, Cyfrowa rewolucja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6. Kochanek, Marta; 2010, Siła natury jako materia sztuki; w: Michał Ostrowicki (red.), Materia Sztuki, Kraków: Universitas, ss. 441-450.
7. Mazur, Krzysztof; 2010, Sztuka wysokich technologii powszechnego użytku – GPS-art; w: Michał Ostrowicki (red.), Materia Sztuki, Kraków: Universitas, ss. 525-536.
8. Nacher, Anna; 2010, Bio Mapping Christiana Nolda – transmedialna retoryka wędrowna; w: Tomasz Załuski (red.), Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Łódź: ASP, ss. 232-244.
9. Ostrowicki, Michał; 2013, Ontoelektronika, Kraków: WUJ.
10. Zawojski, Piotr; 2010, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Biogram

Krzysztof Mazur, absolwent krakowskiej ASP. Jest artystą tworzącym interaktywne dzieła sztuki w oparciu o zaawansowane technologiczne urządzenia. Jest prekursorem sztuki GPS-art i autorem projektu www.gpsart.eu. W 2003 r ukończył studia filozoficzne ze specjalnością estetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako estetyk zajmuje się teorią sztuki interaktywnej, oraz zagadnieniem estetyki adaptacyjnej. Jest autorem książki Podmiotowość dzieła sztuki interaktywnej.
Kontakt: krzysztofmazur@legal.com.pl