Andrzej Mądro: Electromusic-coll/age.pl

Abstrakt

Wystąpienie

polska muzyka elektroakustyczna, muzyka

Bibliografia

1. Błaszczyk, Bolesław; Bogusław Schaeffer w studio eksperymentalnym polskiego radia; w: http://warszawska-jesien.art.pl/, [dostęp: 12.12.2015].
2. Chołoniewski, Marek; 2005, Multimedia; w: Marek Podhajski (red.), Polscy kompozytorzy 1918-2000, t. I, Gdańsk – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki.
3. Holmes, Thom; 2002, Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, New York – London: Routledge.
4. Kominek, Mieczysław; 2007, Muzyka elektroakustyczna w Polsce, w: http://culture.pl/pl/artykul/muzyka-elektroakustyczna-w-polsce, [dostęp: 12.12.2015].
5. Kotoński, Włodzimierz; 1985, Muzyka elektroniczna, PWM, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
6. Łabuś, Katarzyna; 2009, Krupowicz i Szymański: dwa oblicza surkonwencjonalizmu w polskiej; w: Muzyka21, nr 5.
7. Mazurowski, Dariusz; 2011, Historia muzyki elektronicznej. Prapoczątki 1915-1945: Radio; w: Muzyka21, nr 8/2011, s. 34.
8. Patkowski, Józef; 1970, Perspektywy muzyki elektronicznej; w: Jerzy Patkowski, Anna Skrzyńska (red.), Horyzonty muzyki, nr 11, Kraków: PWM, s. 1.

Biogram

Andrzej Mądro, teoretyk muzyki, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie doktorant tejże uczelni pełniący funkcję asystenta. Jest także wykładowcą Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie. W kręgu jego zainteresowań mieści się przede wszystkim muzyka XX i XXI wieku (jest autorem monografii Tadeusza Wieleckiego), w szczególności polska muzyka współczesna, również ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: multimedialna, eksperymentalna, progresywna oraz jazz.
Kontakt: andrzej.madro@amuz.krakow.pl