Krzysztof Szwajgier: Intermedialność wymuszona, John Cage 4’33”

Abstrakt

Wystąpienie

Słowa kluczowe

cisza, czas, forma, przypadek,John Cage 4’33”

Bibliografia

1. Gann, Kyle; 2010, No that thing as Silence. John Cage’s 4’33”, New Haven: Yale University Press.
2. Pritchett, James; 2009, What silence taught John Cage. The story of 4′ 33″, Barcelona: exhibition “John Cage and Experimental Art: The Anarchy of Silence”.
3. Solomon, Larry, J; 2002, The Sounds of Silence. John Cage and 4’33”.
4. Szwajgier, Krzysztof; 2014, 4’33” to CAGE to BACH; w: Marek Chołoniewski, Barbara Bogunia (red.), John Cage. Człowiek, dzieło, paradoks, Kraków: Akademia Muzyczna.
5. Szwajgier, Krzysztof; 2014, Ile trwa 4’33” Johna Cage’a?; w: Teoria Muzyki, nr 5.

Biogram

Dr hab. Krzysztof Szwajgier (ur. 1944) – kompozytor, teoretyk muzyki, adiunkt na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor utworów o różnych obsadach, od solowych przez kameralne po oratoryjne w nurtach awangardy, performance’u, muzyki wokalnej, instrumentalnej, scenicznej – w tym opery Barefoot (Ferrara 1983). Współtwórca spektakli teatru alternatywnego; do 1982 kierownik muzyczny Teatru STU w Krakowie i autor muzyki do wielu nagradzanych przedstawień tego zespołu (m. in. Spadanie, Sennik Polski, Exodus), prezentowanych m. in. w Nancy, Paryżu, Amsterdamie, Londynie, Palermo, Manizales, Meksyku, Shiraz. Szczególnie zainteresowany dramaturgiczną twórczością Gombrowicza (muzyka do spektakli Iwona – księżniczka burgunda, Paryż 1992; Operetka, Meksyk 1979; Ślub, Łódź 1990; Buch-Bach, Radom 2002). Autor muzyki do ok. 200 spektakli teatralnych, telewizyjnych, filmu. Autor ok. 100 publikacji na temat teorii muzyki, technik i stylów kompozytorskich, multimediów, teatru, jazzu, kultury popularnej. Autor książki Obrazy dźwiękowe muzyki unistycznej poświęconej związkom malarsko-muzycznym między twórczością Zygmunta Krauze i Władysława Strzemińskiego. Animator krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć muzycznych i teatralnych, projektów interdyscyplinarnych, prezentacji polskiej i światowej nowej twórczości (m. in. w Berlinie, Wiedniu, Münster, Lipsku). Członek jury konkursów kompozytorskich i wykonawczych. Wykładowca w Akademii Muzycznej w Krakowie (do 2015) zagadnień dotyczących analizy i interpretacji dzieła, awangardy, postmodernizmu, minimalizmu, sonoryzmu, jazzu, estetyki, korespondencji sztuk, nurtu new age, aksjologii. Czynny uczestnik i współorganizator polskich i międzynarodowych muzykologicznych konferencji naukowych, referent i popularyzator nowych zjawisk w muzyce współczesnej. Redaktor i współredaktor publikacji z zakresu muzyki współczesnej. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Estetycznego, współpracownik Zakładu Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Związku Kompozytorów Polskich, członek Komisji Repertuarowej i współautor programów tematycznych Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.
Kontakt: zbszwajg@cyf-kr.edu.pl