Andrzej Radomski – 70 Lat Jerzego Kmity !!!

„Kultura i Historia” nr 2/2002

26 grudnia 2001 roku minęła 70-ta rocznica urodzin Jerzego Kmity. Jerzy Kmita jest wyjątkowym zjawiskiem w naszej humanistyce i filozofii. Decyduje o tym nie tylko jego bogata – także w sensie ilościowym, twórczość, ale przede wszystkim całkowicie oddanie się pasji dociekania i zgłębiania fundamentalnych problemów filozoficznych, metodologicznych i kulturowych nurtujących dzisiejszy świat. Niestrudzone poszukiwania odpowiedzi na węzłowe problemy współczesności zaowocowały stworzeniem przez Profesora oryginalnej i wielce inspirującej koncepcji kultury oraz nauki i metodologii uprawianej w „duchu” kulturoznawczym. Osiągnięcia Profesora Kmity stawiają go nie tylko w jednym szeregu najwybitniejszych przedstawicieli poznańskiej humanistyki i filozofii, ale, bez cienia przesady, można Jego osobę postawić obok takich luminarzy polskiej i światowej humanistyki, jak: Bronisław Malinowski czy Florian Znaniecki.
Jerzy Kmita to „człowiek instytucja”. To głównie dzięki niemu można mówić o poznańskiej szkole metodologicznej i kulturoznawczej. To On jest twórcą niepowtarzalnego w Polsce Paradygmatu badawczego obejmującego swym zasięgiem praktycznie cały obszar humanistyki i nauk społecznych.

Profesor Jerzy Kmita – to także znakomity dydaktyk. Wykształcił całe zastępy świetnych uczniów – penetrujących jakże udanie poszczególne obszary nauki za pomocą narzędzi badawczych swego Mistrza.

Twórczość Profesora Kmity stawia przed czytelnikami ogromne wymagania intelektualne i erudycyjne. Nie wszyscy potrafią temu sprostać. Ci jednakże, którzy zechcą się z nią zmierzyć prędzej czy później dostrzegą w niej: ogromną głębię intelektualną, mnóstwo inspirujących pomysłów, precyzję wywodu i po prostu piękno i elegancję Jego teorii.

Mimo wagi swych osiągnięć Profesor pozostał człowiekiem o nadzwyczajnej skromności oraz ogromnej życzliwości w stosunku do świata i ludzi. Dla tych wszystkich jednakże, którzy mieli okazję przeżyć ogromną przygodę intelektualną z Jego twórczością, którzy dzięki Niemu inaczej spojrzeli na świat i zmienili coś w swym życiu – Profesor jest i będzie Wielką Gwiazdą. Oby świeciła Ona nam jak najdłużej – czego życzy także Redakcja Kultury i Historii.

——————————————————————————————–
Materiał udostępniany na zasadach licencji
Creative Commons 2.5 Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne

——————————————————————————————–