Autor: Ewa Martyna P

Mirella Makurat – Uchodźstwo Macedończyków z Grecji – „wielka historia” a „mała herstoria”

Mirella Makurat (IEiAK UJ), Autorka Pani Marija, Narratorka Istnienie państwa greckiego jest zagrożone działalnością terrorystyczną kilku tysięcy uzbrojonych ludzi kierowanych przez komunistów, którzy kwestionują autorytet rządu (…). Grecja musi otrzymać pomoc, jeśli ma się stać demokratycznym państwem zdolnym do samodzielnego…

Piotr Małecki – 87 tysięcy widzów i 108 tysięcy wypalonych papierosów, czyli jak bawił Polaków Chór Aleksandrowa w 1946 roku.

Abstrakt: Artykuł przedstawia relacje z występów Chóru Aleksandrowa w Polsce w 1946 roku. Była to pierwsza trasa koncertowa tego zespołu w naszym kraju. Autor korzysta z materiałów archiwalnych oraz prasy. Dodatkowo za pomocą źródeł internetowych stara się przybliżyć historię grupy…

Edyta Lechwar-Wierzbicka – Przenikanie się kultury i historii Polaków i Belgów w XI-XVII wieku

Abstrakt: Od samego początku kształtowania się związków polsko-belgijskich, czyli od XI wieku, relacje te miały charakter przyjazny i wielopoziomowy – obejmowały kulturę, naukę, handel, z czasem również  politykę. W dużym stopniu wpływały one na kontakty Polski z zachodnią częścią Europy.…