Tag: antropologia kultury

Marcin Telicki – Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury

Kultura i Historia nr 15/2009 Marcin Telicki Obrona rzeczywistości. Prolepsis jako figura rozumienia (w) antropologii literatury Abstrakt: Autor artykułu wykorzystuje figurę prolepsis wychodząc poza jej macierzystą retoryczną tradycję. Prolepsis staje się narzędziem do badania współczesnego stanu kultury ze szczególnym naciskiem…