Tag: Geneza ponowoczesnych przygód z tożsamością

Marcin Gumiński, Geneza ponowoczesnych przygód z tożsamością

Streszczenie: Jakie konsekwencje dla człowieka Zachodu ma obcowanie z dzisiejszym światem, który pozbawiony został większości ontologicznych i aksjologicznych pewników? Jak jednostka jawi się sobie w takim świecie – zwanym coraz częściej ponowoczesnym – i jak ten świat jawi się jej?…