Tag: Janusz Jusiak

Karl R. Popper – O źródłach wiedzy i niewiedzy

Kultura i Historia nr 12/2007 Karl R. Popper O źródłach wiedzy i niewiedzy Tekst oryginalnie opublikowany w: Philosophon Agora, Koło Naukowe Filozofów UMCS, Lublin 1980 Tłumacznie: Janusz Jusiak Publikacja za zgodą tłumacza A więc prawda sama wypływa na jaw… B.…

Paul Feyerabend – Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie

Kultura i Historia nr 12/2007 Paul Feyerabend Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie [*] Tekst oryginalnie opublikowany w: K. Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, „REALIZM – RACJONALNOŚĆ – RELATYWIZM” 4, Lublin 1986, s. 292-307. Z języka angielskiego…

Czy nowy dialog z naturą? (J. Jusiak)

Kultura i Historia nr 12/2007 Czy nowy dialog z naturą? Renee Weber, Poszukiwanie jedności. Nauka i mistyka, Tłumaczył K. Środa, Warszawa 1990, Wydawnictwo Pusty Obłok, ss. 216. ISBN: 9788385041160 Tekst oryginalnie opublikowany w: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Vol. XIV/XV, Sectio…