Tag: Kontrkultura

Radosław Kossakowski – Dharma na Zachodzie – historia przenikania się kultur

Abstrakt Artykuł przedstawia historię spotkań buddyzmu z kulturą Zachodu. Poczynając od pierwszych wzmianek na ten temat pochodzących jeszcze ze starożytności, autor pokazuje losy takich spotkań przez wszystkie wieki, aż do czasów współczesnych. Przytacza pierwsze prace naukowe na ten temat w…

Grzegorz D. Stunża – Informacja chce być wolna. Hakerskie inspiracje dla edukacji w dobie nowych mediów

Kultura i Historia nr 12/2007 Grzegorz D. Stunża Informacja chce być wolna. Hakerskie inspiracje dla edukacji w dobie nowych mediów Referat wygłoszony podczas konferencji „Człowiek i Nowe Media III”, która odbyła się w dniach 27-28 marca 2006 roku w Uniwersytecie…

Paul Feyerabend – Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie

Kultura i Historia nr 12/2007 Paul Feyerabend Mit „Nauki” i jego rola w społeczeństwie [*] Tekst oryginalnie opublikowany w: K. Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, „REALIZM – RACJONALNOŚĆ – RELATYWIZM” 4, Lublin 1986, s. 292-307. Z języka angielskiego…