Tag: kryzys tożsamości

Maria Rogińska – Człowiek „zdezintegrowany”: o rosyjskim chronotypie kryzysu

Abstract: The article focuses on the ways of experiencing social and subjective temporality by the post-Soviet Russians. I start with the analysis of the “disintegrated man” portrayed by the two Russian authors: he is thrown into the chaos of the…

Marcin Gumiński, Geneza ponowoczesnych przygód z tożsamością

Streszczenie: Jakie konsekwencje dla człowieka Zachodu ma obcowanie z dzisiejszym światem, który pozbawiony został większości ontologicznych i aksjologicznych pewników? Jak jednostka jawi się sobie w takim świecie – zwanym coraz częściej ponowoczesnym – i jak ten świat jawi się jej?…