Redakcja

Redaktor Naczelny:

dr hab. Andrzej Radomski, Prof. UMCS

Redaktor naukowy:

Sidey Myoo

Redaktor tematyczny:

Kamil Stępień

Redaktor techniczny:

Adrian Mróz

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Redaktorem prowadzącym numerów 10-29 był

Radosław Bomba

Redaktorem prowadzącym numeru 30 był

Andrzej Radomski

Redaktorami prowadzącymi numerów od 31 są

Andrzej Radomski i Sidey Myoo

Autor logo:
mgr Sebastian Zonik

KONTAKT

Adres redakcji:

Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin 

E-mail:
andrzejradomski64@hotmail.com