Redakcja

Redaktor Naczelny:

dr hab. Andrzej Radomski, Prof. UMCS

Redaktor naukowy:

Sidey Myoo

Redaktor tematyczny:

Kamil Stępień

Redaktor techniczny:

Marta Kostrzewa
Adrian Mróz

Redaktor językowy:

Denis Gornichar

Korekta język polski:

Katarzyna Łęk

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Redaktorem prowadzącym numerów 1-9 był

Krzysztof Karauda

Redaktorem prowadzącym numerów 10-29 był

Radosław Bomba

Redaktorem prowadzącym numeru 30 był

Andrzej Radomski

Redaktorami prowadzącymi numerów od 31 są

Andrzej Radomski i Sidey Myoo

Współpraca:

Anna Shvets, Piotr Niewęgłowski, Jarosław Przychoda, dr hab. Andrzej Stępnik, Piotr Wojcieszuk, dr hab. Marek Woźniak,

Autor logo:
mgr Sebastian Zonik

KONTAKT

Adres redakcji:

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze
„Stara Humanistyka”, piętro III, pok. 331
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

E-mail:

andrzejradomski64@hotmail.com